کتانی چرم طبیعی

استفاده از کتانی چرم طبیعی از آنجا که می تواند از پوست حیوانات  تهیه شده باشد، دارای منافذی خواهد بود که سبب محافظت از پا می شود و بنا بر این می توان  آن  را در صنعت کفش سازی استفاده به کار برد. به علت خاصیتی که چرم طبیعی دارد سبب می شود تا کتانی های ساخته شده وقتی به کار گرفته می شوند، فرد از بوی بد پا که به دلیل عرق بوجود می آید احساس ناراحتی نداشته باشد و یکی از خاصیت های اصلی چرم طبیعی، جذب آب و رطوبت نیز هست.
ادامه مطلب “کتانی چرم طبیعی”

ادامه مطلب